Chống thấm hố thang máy các công trình

Thi công chống thấm hố hang máy.

Hố thang máy là một trong những kết cấu thường được thiết kế nằm âm so với cao độ mặt đất tự nhiên. Do đó tác động của nước ngầm, nước thải đến kết cấu là một vấn đề không thể tránh khỏi.

Chống thấm hố thang máy là việc làm giúp cho  nước ngầm, nước thải không sâm nhập vào trong gây ảnh hưởng đến hệ thông máy móc của thang máy.

Phương án dán màng bọc kết cấu là một trong những phương án có tính hiệu quả cao trong công tác chống thấm.
Phương án dán màng bọc kết cấu được thi công ngay sau khi công tác đổ bê tông lót đáy hố thang được thi công.

chong-tham-ho-thang-may-2
Các bước thi công dán màng như sau.
-Vệ sinh bề mặt bê tông lót.
-Quét 1 lớp lót Primer cho toàn bộ KVCT.
-Lần lượt trải, khò nóng từng lớp 3mm từ ống thoát nược trở lại, mí chồng mí theo mí chừa sẵn từ 8 - 10 cm.
-Cán vữa bảo vệ lớp màng.
-Tiến hành lắp cốt thép, coppha thi công đổ bê tông đài móng.
Sau khi tháo coppha thành dài móng hố thang máy. Tiến hành thi công dán bọc dài móng.
-Vệ sinh bề mặt bê tông lót.
-Quét 1 lớp lót Primer cho toàn bộ KVCT.
-Lần lượt trải, khò nóng từng lớp3mm từ ống thoát nược trở lại, mí chồng mí theo mí chừa sẵn từ 8 - 10 cm.
-Tô lớp vữa bảo vệ màng.
-Tiến hành lấp cát.

CÁC HẠNG MỤC THI CÔNG KHÁC

vách ngăn vệ sinh