Bể nước ăn hàng ngày, đặc biệt là các bể nước ngầm, rất dễ bị nhiễm bẩn, nếu như thau rửa bể nước không được thường xuyên diễn ra .

Bể nước ăn lâu ngày thường có rêu mọc quanh và mảng bám lau ngày ,gây ô nhiễm nguồn nước, hoặc xác côn trùng như dán, giết, chuột…nếu không phát hiện và xử lý sớm, sẽ gây ô nhiễm nguồn nước ăn, gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Bể nước ăn cũng rất dễ bị nhiễm các hóa chất nhất là các bê nước ngầm, khi bề mặt nước rác thải sinh hoạt, thẩm thấu qua đất và thấm xuống bể nước ngầm, gây ô nhiễm ngiêm trọng nguồn nước ăn, và ảnh hưởng tới sức khỏe.

Khuyến cáo nên thường xuyên thau rửa bể nước ngầm theo định kỳ hàng 2 lần/tháng, để giữ bể nước ăn luôn trong tình trạng sạch sẽ và không nhiễm bẩn. Đó cũng chính là việc làm cần thiết bảo vệ sức khỏe và môi trường tốt cho mỗi chúng ta.